Godina 1997 (38)

Број 1-2

Sažetak


SADRŽAJ
 1. Svečana godišnja skupština Srpskog hemijskog društva (22. novembra 1996. godine). Pozdravna reč počasnog predsednika Društva, prof. dr Dragomira Vitorovića (strana 3)

 2. Ivan Gutman i Radivoj Nikolajević, Metodička obrada pojma aktiviteta u nastavi hemije u srednjoj školi (strana 5)

 3. I. I. Timofejeva, A. M. Maričić i M. M. Ristić, Amorfne legure i njihova električna svojstva (strana 10)

 4. Ju. N. Kukuškin, Hartija i olovka (strana 20)

 5. Jovan Vučetić i Kristina Gopčević, Joni i zdravlje čoveka (strana24)

 6. Dragutin M. Dražić, Zapažanja jednog urednika naučnog časopisa(strana 29)

 7. Živorad Čeković, Nobelova nagrada za hemiju za 1996. godinu dodeljena je za otkriće fulerena (strana 34)

 8. Slobodan Mladenović i Stanimir Konstantinović, Nobelova nagrada za hemiju za 1957. godinu dodeljena je Škotlanđaninu Lordu Todu za rad na nukleotidima i nukleinskim kiselinama (strana 36)

 9. Aleksandar Š. Tolić, Uporedni pregled istraživačkih aktivnosti u solventnoj ekstrakciji u periodu 1980-1993 (strana 40)

 10. A. Marinković, A. Antić-Jovanović, D. S. Pešić i J. Savović, Prilog spektrohemijskoj terminologiji. II. Atonske apsorpciona spektrometrija (strana 43)

 

BELEŠKE

Zanimljivosti iz hemije (strana 28)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

 • Trenutno nema povratnih linkova