Godina 1998 (39)

Broj 3-4

Sažetak


SADRŽAJ

1. Ivan G. Draganić, Radijacionohemijski pristupi procesima hemijske evolucije na Zemlji i u kosmosu  (strana 53)

2. Vesna Niketiõ, Svi dobitnici Nobelove nagrade iz hemije za 1997. godinu su biohemičari (strana 62)

3. Slobodan Macura, Nenad Juranić, Odrđivanje strukture proteina nuklearno-magnetno-rezonantnom spektroskopijom (strana 65)

4. Miloš I. Đuran, Sneÿana U. Milinković, Primena kompleksa zlata u medicini za lečenje reumatoidnog artritisa (strana 76)

5. Ljubomir Krstić, Slobodan Sukdolak, Slavica Solujić, Značaj i uloga fenolnih jedinjenja (strana 81)

6. Ju. N. Kukuškin, Kuhinjska so (strana 87)

7. Jovan Vučetić, Snežana Vujin, Anita Izrael, Mineralne supstance voća i povrća i njihov značaj u ishrani (strana 89)

 

BELEŠKE

in memoriam 
Vladimir Prelog 1906-1998 (strana 96)
Derek H. R. Barton 1918-1998 (strana 97)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova