Godina 1998 (39)

Broj 5-6

Sažetak


SADRŽAJ

1. Vera Dondur, Kratka priča o istoriji fizičke hemije (strana 101)

2. Živorad Čeković, Izazovi za hemiju u 21. veku (strana 107)

3. Slobodan Macura i Nenad Juranić, Određivanje strukture proteina nuklearno-magnetno-rezonantnom spektroskopijom (II deo) (strana 112)

4. A. Antić-Jovanović, M. S. Pavlović i D. S. Pešić, Spektroskopija i otkriće hemijskih elemenata(I) (strana  121)

5. Ivan Gutman, Nobelova nagrada za hemiju za 1998. godinu (strana 128)

6. Biljana V. Đođević i Živadin D. Bugarčić, Tvrde i meke kiseline i baze (strana 130)

7. Ljuba Mandić i Jasminka Korolija, 56 „zakona dobre nastave“ (strana  133)

 

BELEŠKE

”Beleške iz sutrašnjice – o svetu oko nas“ Ivana Draganića (strana  135)

Kñige (1998) (strana  137)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova