Godina 2014 (55)

Autori

  • Broj 2

Apstrakt

САДРЖАЈ

Живадин Д. БУГАРЧИЋ, Ана РИЛАК
Ana RILAK, Živadin D. BUGARČIĆ
ИНТЕРАКЦИЈЕ КОМПЛЕКСА МЕТАЛА ПЛАТИНСКЕ ГРУПЕ СА БИОМОЛЕКУЛИМА. ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ У МЕДИЦИНИ
INTERACTION OF PLATINUM GROUP METAL COMPLEXES WITH BIOMOLECULES. APPLICATION AND IMPORTANCE IN MEDICINE (страна 30)

Миљан БИГОВИЋ
Miljan BIGOVIĆ
АЛКЕНИ У ОРГАНОМЕТАЛНОЈ ХЕМИЈИ: МАЛИ МОЛЕКУЛИ НА ВЕЛИКИМ ЗАДАЦИМА
ALKENES IN ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: SMALL MOLECULES ON IMPORTANT MISSION (страна 37)

 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

Јасна АДАМОВ, Слободан ГАЏУРИЋ, Ивана ИВАНЧЕВ ТУМБАС, Татјана ЂАКОВИЋ СЕКУЛИЋ, Божо ДАЛМАЦИЈА, Иван ГРЖЕТИЋ, Милан АНТОНИЈЕВИЋ
J. ADAMOV, S. GADŽURIĆ, I. IVANČEV TUMBAS, T. ĐAKOVIĆ SEKULIĆ, B. DALMACIJA, I. GRŽETIĆ, M. ANTONIJEVIĆ
ПРЕПОРУКЕ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ИСХОДА УЧЕЊА У ХЕМИЈИ
RECOMMENDATIONS FOR DEFINITION OF STUDY GOALS AND LEARNING OUTCOMES IN CHEMISTRY (страна 47)

 

ВЕСТИ ИЗ СХД

In Memoriam
Академик ПАУЛА ПУТАНОВ (1925-2014) (страна 55)

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-02-23

Broj časopisa

Sekcija

Ауторски чланци