Godina 2014 (55)

Autori

  • Broj 3

Apstrakt

С А Д Р Ж А Ј

Наталија ПОЛОВИЋ и Бранкица РАШКОВИЋ
Natalija POLOVIĆ and Brankica RAŠKOVIĆ
КОЛАГЕН – СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈА, ИЗОЛОВАЊЕ И ПРИМЕНА
COLLAGEN – STRUCTURE, FUNCTION, ISOLATION AND APPLICATIONS (страна 58)

Даница МИЛОЈКОВИЋ, Ненад КРСТИЋ, Ружица НИКОЛИЋ
Danica MILOJKOVIĆ, Nenad KRSTIĆ, Ružica NIKOLIĆ
БИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ КАЛЦИЈУМА
BIOLOGICAL IMPORTANCE OF CALCIUM (страна 67)

Шимон А. ЂАРМАТИ
Šimon A. ĐARMATI
ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ЕКОТОКСИКОЛОГИЈЕ
FORTY-FIVE YEARS OF ECOTOXICOLOGY (страна 68)

 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

Јасминка Н. КОРОЛИЈА, Милена ТОШИЋ и Игор МАТИЈАШЕВИЋ
Учење о адитивима у храни путем огледа (страна 72)

 

ВЕСТИ ИЗ СХД

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ (страна 77)

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-02-23

Broj časopisa

Sekcija

Ауторски чланци