Godina 1998 (39)

Broj 1-2

Sažetak


SADRŽAJ

1. Aleksandar Despić, Stara i nova elektrohemija - prvih 150 i potonjih 50 godina razvoja (strana 3)

2. Slobodan V. Ribnikar, Na četrdesetogodišnjicu od smrti Milutin Milankovića i astronomska teorija klime (strana 15)

3. Glen T. Siborg, Transuranski elementi: prošlost, sadašnjost i budućnost (strana 22)

4. Zdenko Dizdar i Stanimir Konstantinović, Nobelova nagrada za hemiju za 1969. dodeljena Norvežaninu Odu Haselu i Englezu Ser Dereku Bartonu (strana 31)

5. Branko Kolarić, Ivana Kolarić i Aleksandra Pejčić, Molekulski kristali i uticaj aditiva na njihov oblik (strana 37)

6. Zoran M. Milićević, Određivanje sadržaja i sastava “bitumena” uglja Kosovskog basena. (strana 44)

 

BELEŠKE

Zanimljivosti iz hemije (strana 30)

Raderfordijum, dubnijum, siborgijum, borijum, hasijum, majtnerijum - konačna imena elemenata 104-109 (strana 49)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova